Hankkeet:  Kimppa | Tieka | Versova
Tekstin koko  pieni normaali iso

Kimppa-hankkeen lähtökohtana ovat seuraavat tosiasiat:

  • Ikäihmisillä on turvattomuutta, yksinäisyyttä, lisäavuntarpeita ja palveluihin liittyvää tiedonpuutetta
  • Julkiselle palvelujärjestelmälle on suuri haaste yksin vastata kasvavaan palvelutarpeeseen
  •  Kumppanuus eri toimijoiden välillä tarvitsee vahvistusta ja tarvitaan lisätietoa toisten palveluista
  • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta tarvitsevat tukea
Kimppa-hankkeen päämääränä on tukea haja-asutusalueilla asuvien ikääntyvien ihmisten arjen hyvinvointia yhteisöllisen  tuen avulla, johon pyritään seuraavien tavoitteiden avulla:
  • Edistetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä
  • Kehitetään uusia yhteisösuuntautuneen vanhustyön muotoja
  • Kehitetään hankealueiden vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ikääntyvien tueksi.
Kimpan kehittämistyön keskeisenä lähtökohtana ovat hankekunnista nousseet ikääntyvien tarpeet ja niihin vastaaminen. Keskeisenä työmenetelmänä on kumppanuuspöytä, jonka avulla kootaan ikäihmisten asioista kiinnostuneita toimijoita sektorirajat ylittäen luomaan uudenlaista laajaa yhteistyötä. Tapaamisten tavoitteena on lisätä toimijoiden tietämystä toisistaan sekä käynnistää yhteisvoimin ikäihmisille kohdistettua toimintaa. Kumppanuuspöytä on kaikille avoin foorumi, johon toivotaan kuitenkin sitoutumista ja säännöllistä osallistumista.
 
Kumppanuuspöytä-työskentelyn avulla hankealueilla käynnistetään ja kokeillaan uudenlaisia toimintamuotoja ikääntyvien tueksi. Hankekunnissa järjestetään laaja-alaisella yhteistyöllä erityyppisiä ikääntyvien yhdessäolon ja kohtaamisen tilaisuuksia.
 
Kumppanuuspöytä-tapaamisten lisäksi Kimppa tukee alueellisten vapaaehtoistoiminnan rakenteiden kehittämistä sekä haja-asutusalueiden ikäihmisille suunnattua, vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden pohjalta toimivaa virtapiiri-toimintaa.
Uutiset

Kehitytään kimpassa - hanke on päättynyt

Lue lisää...


Kehitytään kimpassa - hankkeen loppujulkaisu on ilmestynyt

Lue lisää...