Tekstin koko  pieni normaali iso

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry:n vuosikokous

15.03.2017 - 08:39

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8§:n mukaiset asiat.

1. kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017
8.päätetään hallituksen jäsenten määrä (pj + varapj + 3-8 jäsentä)
9.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10.valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö taikka valitaan näiden lisäksi tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö
11.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12.kokouksen päättäminen.

Kokousmateriaali on esillä kokouksessa.

Kahvitarjoilu!

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa!

 

 

 

Näytä kaikki uutiset
Uutiset

Kehitytään kimpassa - hanke on päättynyt

Lue lisää...


Kehitytään kimpassa - hankkeen loppujulkaisu on ilmestynyt

Lue lisää...